Skip to main content

Branding & Illustration

Med branding & illustration visualiseras hela verksamhetens varumärkesidentitet. Med färg och form presenteras rätt känsla.

Branding & Illustration

Med branding & illustration visualiseras hela verksamhetens varumärkesidentitet. Med färg och form presenteras rätt känsla.

Branding & Illustration

Med branding & illustration visualiseras hela verksamhetens varumärkesidentitet. Med färg och form presenteras rätt känsla.

Branding och Illustration

Ge liv åt, vitalisera eller utvidga din varumärkesidentitet genom logotyp, visitkort, annonser, kataloger, webbdesign, mässmaterial, skyltar m.m.

Vi hjälper dig med en väl matchad och attraktiv grafisk profil oavsett om det är för digitalt eller tryck. Logotypen är ofta det som ger första intrycket av ditt varumärke och ska spegla verksamheten. Din logotyp kommer att visas på små plattformar liksom stora och även i tryck. De behöver kunna framträda tydligt på olika bakgrunder och de ska vara lätta att känna igen och förknippa med verksamheten. Det är mycket att ta i beaktande.

En logo görs:

 • i olika bildformat för olika användningsområden.
 •  i ordinarie färgversion samt i vitt och svart för att tydligt framträda på olika bakgrunder.
 •  ev. med tillhörande slogan som bör hållas under sju ord. Logon ska kunna användas utan slogan på små plattformar
 • fri från små detaljer för att synas tydligt på liten plattform
 • i få noga utvalda färger/färgkombinationer

Branding är mer än bara en logo. Det är allt som företaget förmedlar via visitkort, letterheads, kataloger annonser m.m. Genom att exponera en samlad visuell identitet nås snabbare en positiv igenkänning. Vi designar konceptet som lägger rätt fokus på ditt affärsområde genom för din verksamhet noga utvalda färger, fonter (och dess storlekar) men även mängden tomt utrymme då vitt eller vald bakgrundsfärg är en stor del av upplevelsen.

En illustration kan snabbt kommunicera budskap, känsla och personlighet på ett sätt som ord kan ta längre tid att åstadkomma. På en webbplats kan en bild väcka intresse för fortsatt läsning där besöket kanske redan annars upphört. Vi har blivit extremt bra på att ta in information från strikt visuella signaler från t.ex. foton, videos, handritade bilder och vektorkonst.

WebMate erbjuder unika illustrationer på beställning framtagna av vår illustratör.

Branding därför att:

 • den talar om att du finns och förmedlar vad du står för
 • ge verksamheten en varumärkesidentitetidentitet som håller över tid
 • en ”over all” samlad visuell varumärkesidentitetidentitet når snabbare en igenkänning

Illustration därför att:

 • det lättar upp en text som annars kan upplevas tung
 • det väcker lust och nyfikenhet till att läsa mer
 • en illustration förmedlar budskapet snabbare än en text
 • den kan ersätta eller hjälpa en text

Varför WebMate?

Vi har ett stort nätverk med utgångspunkt i Bangkok med allt i från designers, utvecklare, illustratörer, copyrighters till fotografer och marknadsförare som vi kan ta in för de projekt där de specifikt behövs. Alla projekt är unika och därför behövs många olika kompetenser och ibland bara tillfälligt. Vi sätter ihop det rätta teamet för just ert projekt. Tack vare detta flexibla arbetssätt kan vi leverera produkter av hög kvalitet till fördelaktiga priser.

Våra hjärtan slår extra hårt för djuren som lever på gatorna i Thailand, därför stödjer vi Soi Dog Foundations fina arbete med de utsatta djuren, både hundar och katter.

Söker ni en digital samarbetspartner? Ring 060 – 741 2104 eller maila hello@webmate.se.